May Lasho Trajo Tanoda működtetése

Kedvezményezett: Jobb Élet Közhasznú Egyesület
Projektazonosító: GYE-18-ALT-TAN-1-0122
Projekt címe: Tanoda program
A szerződött támogatás összege: 9.000.000.Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A tanoda elsősorban a Gyvt. 38. B. §-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás. A tanodaszolgáltatás a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon kívül és tanítási szünetekben nyújtható.

A szolgáltatást a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve szülők bevonásával a család és gyermekjóléti szolgálattal, szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a helyben elérhető, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel együttműködve nyújtja.

A projekt időtartalma: 2019. 04. 01-2020. 12.31-ig


Kedvezményezett: Jobb Élet Közhasznú Egyesület
Projektazonosító: EFOP-3.3.1-16-2017-00036
Projekt címe: Tanoda programok támogatása
A szerződött támogatás összege: 18.850.000.Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A projekt közvetlen célcsoportja a Berhida településen élő hátrányos helyzetben lévő általános iskolások, valamint szüleik, akiknek a közösségi tevékenységekbe való bevonása segíthet, hogy a gyermekeik  jobb eredményeket érjenek el a Tanoda kínálta programokkal.Ez a program az egész települést érinti, főkénet a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket, akik szakemberektől kapnak támogatást.

A projekt időtartalma: 2017. 06. 01.-2018. 10. 01.


A May Lasho Trajo Tanoda (EFOP-3.3.1- 16-2017- 00036) fő célja, hogy hozzájáruljon az iskolai sikerek eléréséhez, csökkentse a szociális hátrányokat, erősítse a tanodás diákok identitását, fejlessze a személyiségüket, ennek értelmében kiemelt célként kezelendő a tudatos életpálya-építés támogatása, az egyéni igényeken a szükségleteken alapuló tanulástámogatás, a közösségi tér és programok biztosítása, a családokkal való együttműködés és a társadalmi integráció elősegítése.

A 16 hónapos projekt közvetlen célcsoportja elsősorban a Berhida településen élő hátrányos helyzetben lévő általános iskolások, valamint szüleik, akiknek a közösségi tevékenységekbe való bevonása segíthet, hogy gyermekeik jobb eredményeket érjenek el a Tanoda kínálta programokkal. A Tanoda programba 35 gyermek bevonása indokolt. A bevonandó gyermekek hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, melyek közül kiemelt célcsoportnak minősülnek a roma gyerekek és fiatalok.

A 2017. június 1-től 2018. október 1-ig tartó projekt keretében az érintett gyermekek nem csak a tanulásban kapnak segítséget, de lehetőségük van kirándulásokra, táborokba menni a projekt keretein belül. A hátrányos helyzetű családoknak nagy segítséget jelenthet, hogy a beiratkozott tanulók iskolakezdéskor tanszercsomagot kapnak. Valamint a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy a főzési ismereteiket bővítsék a foglalkozásvezetők segítségével.

Júliusban megrendezésre került egy tábor Kustánszegen, ahol a táborozók kézműves foglalkozásokon vettek rész. A társasjátékok, ügyességi játékok is hozzájárultak a logikus gondolkodás és a mozgáskoordináció fejlesztéséhez. Kicsik és nagyok által is pozitív
visszajelzések érkeztek.

Az elnyert 18 850 000 forintos európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként végig a célcsoporttal foglalkozó mentor és családi kapcsolattartó munkatársat alkalmazunk, valamint egy esélyegyenlőségi felelős is segíti az egyenlő bánásmód elvének érvényesülést a Tanoda minden területén. Az eredményesség érdekében havonta egy klubfoglalkozást tartunk, mely lehetőséget kínál a gyermekeknek és szüleinknek, hogy hiteles előadóktól szerezzenek információt, valamint a személyes és a szociális képességeik is fejleszthetők ezáltal.

Kapcsolódó képek:

Megszakítás