Klubok

Életmód Klub

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni a workshop típusú Életmód Klubot, melynek feladata többek között az egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek eléréséhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatos tudásmegosztás. A klubfoglalkozások havonta kétszer kerülnek lebonyolításra.

Tevékenység ütemezése:
2017. 06. 01-2020. 06. 01-ig folyamatos, havonta min. 2 óra

Párbeszéd Klub

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni a workshop típusú Párbeszéd Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, a generációk közötti szakadék mérséklése úgy, hogy a havonta egy alkalommal megszervezett, minimum 25 fős klubban a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket. Az egymás véleményének ismerete bizonyos témákról, azok ütköztetése, abból való vita generálása segít a generációknak egymás jobb megértésében. A klubvezető nem véleményformáló, csak moderátor.

Tevékenység ütemezése:
2017. 06. 01-2020. 06. 01-ig folyamatos, havonta min. 2 óra

 

Önkéntes Klub

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az önkéntességen alapuló közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló családsegítség, szívességcsere megvalósítása. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg. A foglalkozások havonta kerülnek lebonyolításra.

 

Tevékenység ütemezése:

2017.06.01.-2020.06.01.-ig folyamatos, havonta min. 2 óra

 

Kapcsolódó képek:

Megszakítás