Komplex közösségfejlesztéssel az összetartó berhidai közösségért

Kedvezményezett: Jobb Élet Közhasznú Egyesület
Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00388
A projekt címe: Komplex közösségfejlesztéssel az összetartó berhidai közösségért

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma: hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek bevonásával kívánunk komplex közösségfejlesztést megvalósítani az összetartó berhidai közösségért. A program során klubok, események és rendezvények szervezésével kívánjuk ezt a célt elérni

A projekt időtartama: 2017-06.01-2020.06.01-g, 36 hónap


Célcsoportok:

Közvetlen célcsoport:

A településen élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év
feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe
való bevonás után javul.

Közvetett célcsoport:

A település egésze. Cél a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan
kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó
embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő
személyek is érintettek.


Projekttevékenységek:

Párbeszéd Klub

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni a workshop típusú Párbeszéd Klubot,
melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, a generációk közötti
szakadék mérséklése úgy, hogy a havonta egy alkalommal megszervezett, 25 fős
klubban a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják
véleményüket. Az egymás véleményének ismerete bizonyos témákról, azok
ütköztetése, abból való vita generálása segít a generációknak egymás jobb
megértésében.

Önkéntes Klub

Az Önkéntes Klub fő feladata az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az
önkéntességen alapuló közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló
családsegítés, gyermekfelügyelet megszervezése, és szívességcsere megvalósítása. A
klub alkalmanként 25 fős, és önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a
működése során. A klubfoglalkozások havonta kerülnek lebonyolításra.
Emellett havi egy alkalommal Önkéntes Napot is tervezünk. A Napok témáinak
konkrét meghatározása a HKTCS feladata lesz a Közösségfejlesztési Terv kialakítása
során. Mindig egy konkrét témában kerülnek megrendezésre. A felépítést tekintve az
általános tájékoztatás után, a témába vágó önkéntes program kerül megvalósításra.

Életmód Klub

A 25 fős Életmód Klub célja az egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési,
életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek eléréséhez szükséges
gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatos tudásmegosztás. A klubfoglalkozások havonta
kerülnek lebonyolításra.

Helyi Közösségi Támogató Csoport

A Berhidai Helyi Közösségi Támogató Csoport (HKTCS) a közösségfejlesztésben
érdekelt szervezetek vezetőiből áll. A testület feladata lesz egy közösségfejlesztési terv
kidolgozása és végrehajtása a projekttel összhangban, valamint a toborzás
megvalósítása. Így tökéletesen megvalósulhat a célcsoport igényeinek és a szakmai
igényeknek az összehangolása.

Családi Napok

A projekt megvalósítása során 6 alkalommal tervezünk kulturális és családi napot,
mely kitűnő lehetőséget kínál, hogy a családok megismerkedjenek a közös
szabadidőtöltéssel, illetve nagyszerű lehetőség a közösségek kohéziós szintjének
növelésére. A Családi Napok egész napos programjainak tervezése során kiemelt
szempont az, hogy a család minden korosztálya kikapcsolódási lehetőséget találjon,
illetve az, hogy a lehető legtöbb programelemet közösen élvezzék. Fontos továbbá,
hogy a helyi nemzetiségek kultúrájának bemutatkozására is lehetőség kerüljön a
rendezvény szervezése során.

Kapcsolódó képek:

Megszakítás