Egyesületről

A May Lasho Trajo (Jobb Élet) Egyesület megalapításával egy álmom valósult meg.
Az Egyesület elsődleges célja a romák társadalmi felzárkóztatása, különös tekintettel az oktatásra és a foglalkoztatásra, valamint pályázatok megvalósítására és kulturális rendezvények szervezésére. Mindig is tudtam, hogy a nyomorból csak a diploma visz ki.

Az Egyesület 2007. óta működik Veszprém megyében, székhelyéhez, Berhidához kötődve. Egymást segítve a Berhidai Roma Nemzetségi Önkormányzattal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint az Országos Roma Önkormányzattal végzi feladatait.
2012-ben nyújtottuk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül a „Tanoda” típusú programok támogatását célzó két pályázatunkat, melyekkel a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentését céloztuk meg. A Berhidai Tanodában iskolarendszeren kívüli felzárkóztató és készségfejlesztő oktatás folyik.

2017. nyarától az EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot elnyerve valósítjuk meg 3 éven keresztül a „Komplex közösségfejlesztéssel az összetartó berhidai közösségért” projektet a közösség vezérelt helyi fejlesztési stratégiánkon keresztül.

Az Egyesületet 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyegyenlőségi Főosztálya nyilvántartásba vette, mint közérdekű önkéntes tevékenységet ellátó szervezetet. Azóta is több önkéntes vállal az Egyesületnél közérdekű feladatokat.

Jó böngészést kíván:
Babai János, elnök

Kapcsolódó képek:

Megszakítás